Jdi na obsah Jdi na menu
 


STARŠÍ ZPRÁVY

Příspěvky

HASIČI PŘI ZÁSAHU

25. 10. 2014

| Rubrika: STARŠÍ ZPRÁVY

 V období od 1.7. – 3.10.2014 jednotka vyjela k 16 událostem v obcích Staré Hamry a Bílá. V nejvážnějších případech se jednalo: 

6.7. dopravní nehoda u křižovatky na Černé, kde došlo k nehodě osobního vozidla. Při nehodě byla zraněna jedna osoba. Naši hasiči poskytli neodkladnou první pomoc do příjezdu ZZS

15.7. se jednalo o požár stromu a hrabanky po úderu blesku v lokalitě Mičulky. Jednotka zde vyjela s oběma vozidly. K Likvidaci použila 1 proud a ženijní nářadí. Spolupráce s HZS Frýdek Místek, kteří místo zkontrolovali termokamerou. 

20.7. byla jednotka vyslána v nočních hodinách k požáru nízké budovy v lokalitě Most. V době příjezdu naší jednotky byl požárem zasažen celý objekt. Jednotka nasadila k likvidaci 2 proudy a osvětlila místo zásahu. Celý zásah probíhal v dýchací technice. Spolupráce s HZS Frýdek Místek, JSDH Frýdlant nad Ostravicí a Policie ČR.

15.8.  jsme zasahovali u požáru střechy místní základní školy. V době příjezdu na místo ze střešního okna šlehaly plameny a na střeše byli uvězněni dva lidi. Další osoba zůstala uvnitř budovy a čtvrtá, která stihla utéct utrpěla na těle popáleni díky kterým byla transportována letecky do nemocnice. Jednotka nasadila k likvidaci 1 proud a přetlakovou ventilaci.

17.8. jednotka vyjela k vážné nehodě motorkáře a osobního vozidla na silnici I/56 mezi obcemi Staré Hamry a Ostravice. Po příjezdu na místo jednotka spolupracovala se ZZS při resuscitaci motorkáře a dále zajistila místo nehody i pro přistáni vrtulníku ZZS. 

V ostatních případech se jednalo o dopravní nehody, spadlé stromy na komunikaci, čerpání vody z objektů po přívalových deštích, zdravotnický dohled a další technické pomoci. 

Jelikož nikdy nevíme, kdy budeme povoláni k zásahu, musíme být připraveni jak personálně a odborně tak i technicky 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Tato činnost je velice náročná a lidé kteří jí vykonávají si zaslouží veliký obdiv a uznání.

 

NAŠI HASIČI

3. 7. 2014

| Rubrika: STARŠÍ ZPRÁVY

   NAŠI HASIČI

Polovina roku je již za námi a my bychom chtěli informovat o dění v našem sboru a výjezdové jednotce.

Jako každý rok jsme organizovali výroční Valnou hromadu a hasičský ples, na který jsme připravili zabijačkové speciality. Dále proběhla výroční Valná hromada okrsku Smrk, kde jsme hodnotili uplynulý rok společně s kolegy z Ostravice, Čeladné a Kunčic pod Ondřejníkem.

V březnu jsme v naší obci uspořádali akci Hajdamaš – hasiči sobě. Tato akce byla pro hasiče z našeho okrsku, s kterými jsme zde mohli konečně v poklidu posedět a popovídat si jelikož po zbytek roku mají hasiči plno práce: soutěže, závody, zásahy, akce pro děti a veřejnost atd. O týden později jsme tutéž akci opakovali pro naše mladé hasiče, ale v karnevalových maskách. Této akce se účastnilo přibližně 60 dětí opět ze 4 sborů.

Začátkem roku také proběhlo školení řidičů jednotky.  Na stanici HZS FM se naši členové účastnili kurzu práce s motorovou pilou.

5. dubna se členové výjezdové jednotky obce Staré Hamry účastnili výcviku nositelů dýchací techniky v polygonu Hlavní bánské záchranné služby v Ostravě.  Všichni členové si prošli několikapatrový polygon s aktivním dýchacím přístrojem, vyzkoušeli pohyb v neznámem zakouřeném prostředí a vyhledávání osob. Tento výcvik byl organizován společně s hasiči z Ostravice. Dále po výcviku v ostravském polygonu naše jednotka pokračovala výcvikem na stanici HZS Frýdek Místek. Zde jsme si vyzkoušeli postupy u zásahu při dopravních nehodách, poskytnutí první pomoci  a také jsme se podrobněji seznámili s vozidly, které mají hasiči na stanici k dispozici.

V sobotu 26. 4. se naše jednotka účastnila okrskového námětového cvičení na Čeladné.  Jednalo se o simulovaný požár seníku.

Již tradicí se v naší obci stalo, že náš sbor organizuje stavění a kácení máje se smažením vaječiny. Letos tomu nebylo výjimkou a všichni jsme se opět sešli u hasičské zbrojnice.

8. května proběhlo okrskové kolo v požárním sportu na Ostravici. Konečné pořadí po posledním odstartovaném družstvu v kategorii muži bylo následující: 1. Kunčice p. O., 2. Staré Hamry, 3. Čeladná,  4. Ostravice.

Dne 15. 5. a 16. 5. 2014 se do našeho regionu přihnala větrná smršť spojená s vydatným deštěm.  Operačním střediskem jsme byli postupně vysláni do obcí Staré Hamry a Bílá. Většinou se jednalo o spadlé stromy na pozemní komunikaci, el. vedení a čerpáni vody ze zatopených prostor. V některých případech jednotka musela zasahovat na dvou různých místech současně a proto jsme byli nuceni vytvořit 2 družstva, která zasahovala s technikou CAS 32 T148 a TA Mitshubishi L200. Po celou tuto dobu držela jednotka pohotovost na hasičské zbrojnici. Celkem jsme během 19 hodin zasahovali u 13 událostí.

Na začátku června jsme se opět účastnili školeni na téma první pomoc jednotek požární ochrany na hasičské zbrojnici ve Frydlantě n. O. Celé školení probíhalo pod vedením vedoucího lékaře frýdecko-místecké záchranné služby. Školení se účastnila celá výjezdová jednotka našich hasičů.

7.6. jsme se podíleli na programu Dne děti v obci Bílá.

21. 6. jsme přijali pozvání od našich kolegů z Čeladné a účastnili jsme se oslav 90. výročí založení tamního Sboru dobrovolných hasičů. Od ranních hodin probíhala ukázka požární techniky, které jsme se zúčastnili s naší výjezdovou technikou. V odpoledních hodinách proběhla mše za hasiče, vysvěcení praporu a sochy sv. Floriána a zasazení památného stromu u hasičské zbrojnice. V podvečer se konala slavnostní schůze pro pozvané hosty.

Na konci školního roku připravujeme pro děti ze základní školy Den s hasiči a pro mladé hasiče z našeho sboru během letních prázdnin výlet a přespání na hasičárně. 

V současné době výjezdová jednotka obce zasahovala u 30 událostí. 

Tímto bych chtěl všem členům sboru, ale především členům výjezdové jednotky poděkovat za veškerou činnost, kterou vykonávají.

 

O ČINNOST SBORU

10. 5. 2014

| Rubrika: STARŠÍ ZPRÁVY

 5.4.2014 se členové výjezdové jednotky obce Staré Hamry účastnili výcviku nositelů dýchací techniky v polygonu Hlavní bánské záchranné služby v Ostravě.  Všichni členové si vyzkoušeli několikapatrový polygon s aktivním dýchacím přístrojem, který měl simulovat podmínky u zásahu. Tento výcvik byl organizován společně s hasiči z Ostravice.

Dále po výcviku v ostravském polygonu, naše jednotka pokračovala výcvikem na stanici HZS Frýdek Místek. Zde jsme si vyzkoušeli postupy u zásahu při dopravních nehodách, poskytnutí první pomoci  a také jsme se seznámili s vozidly, které mají hasiči na stanici k dispozici.

Téhož den ve večerních hodinách byla jednotka vyslána na žádost Krajského operačního a informačního střediska Ostrava k požáru komínu v obcí Bílá. 

19.4.2014 byl proveden jarní úklid hasičské zbrojnice. 

26.4.2014 se naše jednotka účastnila Taktického cvičení  okrsku Smrk na Čeladné. Námětem cvičení byl požár seníku. My jsme se účastnili s technikou CAS 30 T-148 a TA Mitshubishi L 200. Dále se podílely sbory Čeladná, Ostravice a Kunčice p. O. 

30.4.2014 proběhlo tradiční stavění májky u hasičské zbrojnice.

8.5.2014 proběhlo na Ostravici okrskové kolo v požárním sportu. Náš sbor se umístil na 2. místě.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA JEDNOTKY SDH STARÉ HAMRY ZA ROK 2013

26. 1. 2014

| Rubrika: STARŠÍ ZPRÁVY

              VÝROČNÍ ZPRÁVA JEDNOTKY SDH STARÉ HAMRY ZA ROK 2013   

Rok 2014 je zde a nám nezbývá nic jiného než se poohlédnout za činností, kterou naši hasiči vykonávali v roce předešlém.

 Výjezdová jednotka

V kalendářním roce 2013 jednotka zasahovala u 35 událostí, ke kterým byla vyslána na žádost krajského operačního informačního střediska.  Podle typu událostí se jednalo o 8 požáru, 8 dopravních nehod, 17 technických pomocí, 2 úniky nebezpečných látek. Naše jednotka se skládá z  18 členů z toho 1 velitel jednotky, 2 velitelé družstev, 5 strojníků a hasiči. Na svou funkci jsou obsazováni po absolvování odborných výcviku: nositel dýchací techniky, hasič, zdravotník, velitel, strojník, pilař, ochrana obyvatelstva a civilní ochrana. Všichni členové se musí podrobovat pravidelné lékařské prohlídce a odbornému ročnímu výcviku. V současné době má jednotka v přípravě 2 nové členy čekatele a během září se k nám přidá další člen, kterého si vychováváme už od mladého hasiče.

Během roku se jednotka poctivě připravovala a zvyšovala svou odbornou způsobilost. Březen byl opět ve znamení první pomoci, a proto jsme se společně s hasiči z Ostravice a Frýdlantu nad Ostravici školili na toto téma pod vedením lékaře ZZS.  13.dubna jsme se účastnili společně s hasiči z Ostravice výcviku nositelů dýchací techniky v ŠVZ FM, kde jsme si vyzkoušeli simulovaný zásah na požár sklepních prostor se zakouřením, hašením a vyhledáváním osob. K tomuto výcviku nám posloužil bývalý vojenský kryt upravený pro výcviky hasičů. Ten samý den jsme byli pozváni hasiči z Čeladné na křest jejich nového dopravního automobilu. Naše kolegy jsme přijeli podpořit i s naší technikou. Dále v dubnu proběhlo společné cvičení hasičů okrsku Smrk, požár v obci Ostravice. V květnu proběhl kurz nových nositelů dýchací techniky, kde jsme vyslali i několik našich členů. 1. června jsme se jako jednotka účastnili Dne děti v naší obci, kde jsme připravili pro děti plno zajímavých hasičských aktivit. Dále v měsíci červnu jsme přijali pozváni od kolegů z Čeladné a účastnili jsme se školy smyku a krizových situaci při řízení v Ostravě. Této akce se účastnili naši řidiči-strojníci. V červenci jsme provedli zdravotnický dohled při turnaji v malé kopané.  4.8. byl naší jednotka vyhlášen poplach na požár lesního porostu. Naštěstí se jednalo o utajované prověřovací cvičení výjezdové jednotky. 31.8. jsme byli požádáni Ski areálem Bílá o asistenci a ukázku techniky  při otevírání sjezdových trati pro horská kola tzv. Singl-trail. Jako každý rok proběhlo cyklické školení velitelů a strojníků ve Frýdku-Místku. Ke konci roku jsme byli požádání opět o ukázku při zahájení lyžařské sezony. 

K dnešnímu dni je jednotka vybavena cisternou Tatra 148 a technickým automobilem Mitshubishi  L200. Dále jednotka při výcviku a zásazích používá agregáty: elektrocentrálu Honda, plovoucí čerpadlo Macximum, přetlakový ventilátor Papin 350, hydraulické vyprošťovací zařízení Lukas, motorovou řetězovou pilu Ionsered, dýchací přístroje Drager. Pro spojení s ostatními jednotkami a operačním střediskem využíváme digitální terminály Matra. Dále využíváme lezecké vybavení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zdravotnický materiál pro poskytnutí první neodkladné pomoci a další vybavení pro zásahy u požárů, dopravních nehod a veškerých technických zásahů.

Tímto bych chtěl poděkovat všem členům jednotky i sboru za jejich obětavost a ochotu při této dobrovolné činnosti.

Více informací o našem sboru a jednotce najdete na www.sdhstarehamry.estranky.cz

 

Zpráva o činnosti Sdružení dobrovolných hasičů Staré Hamry za rok 2013

26. 1. 2014

| Rubrika: STARŠÍ ZPRÁVY

 

Zpráva o činnosti Sdružení dobrovolných hasičů Staré Hamry za rok 2013

Hasiči v minulém roce …

Na začátku roku byla uspořádaná výroční Valná hromada, kde jsme zhodnotili veškerou naši činnost sboru i výjezdové jednotky za rok 2012. Také jsme se zúčastnili jako hosté výročních Valných hromad sboru Ostravice, Čeladná, Kunčice p. O. Dále byla uspořádána výroční Valná hromada okrsku Smrk, zde jsme opět hodnotili tentokrát společně s vedením sborů z Ostravice, Čeladné a Kunčic pod Ondřejníkem. V měsíci únoru jsme opět zorganizovali hasičský ples pro naše členy i pro občany obce. Březen byl opět měsícem, kdy jsme se sešli s našimi kolegy z okrsku na akci zvané „HASIČI SOBĚ“.
Pro přiblížení se jednalo o volnější plesovou zábavu s živou hudbou. Dále jsme oslavili s našimi ženami Mezinárodní den žen. V průběhu dubna proběhlo chystání tradiční májky a poslední dubnový den jsme ji všichni dohromady ustavili na své místo. Dále jsme provedli několik brigád jarního úklidu hasičské zbrojnice a hlavně příprav naší techniky a výzbroje na novou sezónu požárního sportu. Dne 8.5.2013 jsme zorganizovali Orkrskové kolo v požárním sporu – disciplína požární útok. Této soutěže se zúčastnily sbory z našeho okrsku Smrk:  Staré Hamry, Ostravice, Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem. Při vyhlášení výsledku bylo následovné pořadí. 1.místo Staré Hamry 2.místo Kunčice pod Ondřejníkem 3. místo Čeladná  4. místo Ostravice. První červnový den jsme uspořádali dlouho očekávané kácení máje, které jsme spojili se smažením vaječiny. Letos jsme se opět podíleli na organizaci Dne děti a připravili několik aktivit pro děti. Celé letní období se neslo ve znamení tréninků a soutěží v požárním sportu. Stejně jako předešlé roky jsme byli účastníky Beskydské ligy, kde jsme absolvovali 14 ligových soutěží počítaných do celkového hodnocení a nespočet dalších soutěží mimo ligu. V prvním týdnu letních prázdnin jsme uspořádali pro naše mladé hasiče výlet do dětského parku na Bílé s malým občerstvením a večer nás čekalo opékání párku u hasičárny, kde jsme i všichni přespali do druhého dne. Letos jsme po delší době zorganizovali pouťovou zábavu. Bohužel nám nevyšlo počasí a my se museli z prostoru před hasičarnou narychlo přesunout do Kulturního domu. I přes tuto nepřízeň počasí se akce podařila a všichni účastnici byli spokojeni. Letos jsme se opět podíleli na přípravě turnaje v malé kopané a tradičním pouťovém fotbalovém utkáni svobodní-ženatí.  Dále jsme v polovině letních prázdnin navštívili naše kolegy na Slovensku v obci Korňa, kde jsme se účastnili závodů v požárním sportu. V podzimních měsících jsme se účastnili slavnostního vyhodnocení Beskydské ligy v požárním sportu. Naše umístění bylo v silné konkurenci na 17. místě. Také letos si členové sboru a občané obce užívali na povedeném zájezdu do vinného sklípku. Dále do konce roku bylo uskutečněno několik schůzí výboru, kde se projednávala a schvalovala veškerá činnost a aktivity sboru dobrovolných hasičů.

Všem našim členům patří za obětavou a dobrovolnou práci, kterou vykonali pro kulturní a společenské vyžití našich spoluobčanů, velký dík. 

Dále bych rád jménem SDH Staré Hamry poděkoval všem našim sponzorům za poskytnuté dary, OÚ Staré Hamry a Bílá a místní ZŠ za vstřícnost a ochotu a spolupráci.

Více informací o našem sboru a jednotce najdete na www.sdhstarehamry.estranky.cz

 

1. MÍSTO PRO NÁŠ SBOR

14. 5. 2013

| Rubrika: STARŠÍ ZPRÁVY

| Fotografie: Okrsková soutež 2013

Dne 8.5.2013 pořádal Sbor dobrovolných hasičů obce Staré Hamry soutěž v požárním sportu pro okrsek Smrk. Závodilo se v disciplíně požární útok.  Účastnily se všechny sbory z okrsku –  Staré Hamry, Ostravice, Čeladná, Kunčice p. O.  Po odběhnutí všech útoků bylo připraveno pro všechny soutěžící a pořadatele pohoštění u hasičské zbrojnice.

Výsledky muži :

1. místo  Staré Hamry           čas – 17.333

2. místo Kunčice p. O.           čas -  17.476

3. místo Čeladná                   čas – 27.036

4. místo Ostravice                  čas – 32.537

Výsledky ženy:

1.místo  Kunčice p. O.            čas – 20.733

2.místo Čeladná                     čas – 53.790  

 
 

TAKTICKÉ CVIČENÍ NA OSTRAVICI

12. 5. 2013

| Rubrika: STARŠÍ ZPRÁVY

| Fotografie: Námětové cvičení okrsku Smrk 2013

  Dne 27.4.2013 se rozezvučely sirény v naší sousední obci Ostravice. Vyhlašovaly poplach a následným výjezdem jednotky hasičů z Ostravice započalo taktické cvičení jednotek sboru dobrovolných hasičů Okrsku Smrk. Tohoto cvičení se proto účastnily jednotky z obcí Staré Hamry, Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem. Tématem celé námětovky byl požár louky a lesa s následnou evakuací a záchranou dětí z dětského tábora v blízkosti požáru. Všechny jednotky vyjížděly ze společného seřadiště v časových rozestupech. Jako první dojela na místo události jednotka z Ostravice, která zahájila průzkum a prvotní zásah. Dále dorazili hasiči z Čeladné, Kunčic pod Ondřejníkem a naše jednotka ze Starých Hamer. Velitel zásahu z Ostravice dal za úkol jednotce z Kunčic doplňování vody do Ostravické tatry a hasiči z Čeladné měli za úkol čerpat vodu z řeky Ostravice pomocí přenosné motorové stříkačky PS 12. V polovině cesty na místo požáru od řeky jsme měli stanoviště s naší Tatrou. Zde jsme se doplňovali vodou od Čeladné a dále čerpali vodu do kopce na místo požáru. Pomocí Mitshubishi L200 jsem si vezli hadice a postupně je natahovali v délce 240 metrů. Celková délka hadicového vedení byla cca 500m. Po splnění všech úkolů od velitele zásahu, záchraně dětí a uhašení požáru bylo cvičení ukončeno a poté jsme se přemístili na hasičskou zbrojnici v Ostravici a zhodnotili veškerou činnost u zásahu. Hodnotilo se zejména plnění jednotlivých úkolů, spojení u zásahu a další spolupráce všech jednotek.

 

VÝLET NA ČELADNOU

19. 4. 2013

| Rubrika: STARŠÍ ZPRÁVY

| Fotografie: Křest auta, Čeladná 13.4.2013

 Dne 13.4.2013 v odpoledních hodinách jsme byli pozváni našimi kolegy z SDH Čeladná na křest jejich nového dopravního automobilu. Na Čeladnou jsme přijeli s našimi vozidly CAS 32 T-148 a TA Mitshubishi L200 jelikož součástí dne byla i výstava a prezentace techniky hasičů. Zde byla také k vidění technika hasičů z Ostravice, Kunčic p. O., Čeladné, HZS Frýdek Místek, Záchranného útvaru Hlučín, Odborného učiliště požární ochrany Frýdek Místek, PČR a ZZS. Po slavnostním předání nového vozidla hasičům z Čeladné následoval simulovaný zásah při dopravní nehodě v podání HZS Frýdek Místek a ZZS Frýdlant n. O. Po vyproštění osob z vozidla si vzal do parády zbylý vrak auta hasičský tank z ZÚ Hlučín.

 

 

VÝCVIK V POLYGONU

19. 4. 2013

| Rubrika: STARŠÍ ZPRÁVY

 Dne 13.4.2013 se několik členů naší výjezdové jednotky zúčastnilo výcviku s dýchacími přístroji v polygonu Odborného učiliště požární ochrany ve Frýdku Místku. Tohoto cvičení jsme se účastnili společně s kolegy z SDH Ostravice. Všichni členové si vyzkoušeli práci s dýchacími přístroji. Jejich kontrola, výměna tlakových láhví atd. Dále jako hlavní část programu byla připravena činnost při hašení požáru, vyhledáváni osob v neznámém a zakouřeném prostředí. K těmto účelům je v areálu učiliště speciální podzemní bunkr ve kterém se simulují podmínku jako u reálného zásahu. Hasiči si zde trénovali průzkum objektu se zavodněnou hadici, hašení požáru, spojení přes radiostanice a záchranu osob z objektu. Na závěr celého cvičení byli ještě hasiči proškoleni na téma přetlaková ventilace u zásahu. Zde jsme si vyzkoušeli odvětrávání prostoru pomocí přetlakového ventilátoru SDH Ostravice. Celým cvičením nás doprovázeli lektoři učiliště, kteří nám sdělili mnoho teoretických a hlavně praktických poznatku. Tímto bych chtěl poděkovat všem účastníkům výcviku.

 

ZHODNOCENÍ ROKU 2012

30. 1. 2013

| Rubrika: STARŠÍ ZPRÁVY

 Hasiči v minulém roce …

Rok 2013 je zde a nám nezbývá nic jiného než se poohlédnout za činností, kterou naši hasiči vykonávali v roce předešlém.

Na začátku roku byla uspořádaná výroční Valná hromada, kde jsme zhodnotili veškerou naši činnost sboru i výjezdové jednotky za rok 2011. Dále byla uspořádána výroční Valná hromada okrsku Smrk, zde jsme opět hodnotili tentokrát společně s kolegy z Ostravice, Čeladné a Kunčic pod Ondřejníkem. V měsíci únoru jsme opět zorganizovali hasičský ples pro naše členy i pro občany obce. Tomuto plesu také předcházela tradiční zabijačka, kde jsme pro návštěvníky plesu vyráběli zabijačkové speciality. Březen byl opět měsícem, kdy jsme se sešli s našimi kolegy z okrsku na akci zvané „HASIČI SOBĚ“. Pro přiblížení se jednalo o volnější plesovou zábavu s živou hudbou. Dále jsme oslavili s našimi ženami Mezinárodní den žen a také byl jeden z našich členů vyškolen jako vedoucí mládeže. V průběhu dubna proběhlo chystání tradiční májky a poslední dubnový den jsme ji všichni dohromady ustavili na své místo. Zde nám také vypomáhali naši mládežníci, kteří se zejména postarali o výzdobu vršku májky. Dále jsme provedli několik brigád jarního úklidu hasičské zbrojnice a hlavně příprav naší techniky a výzbroje na novou sezónu požárního sportu. První červnový den jsme uspořádali dlouho očekávané kácení máje, které jsme letos spojili se smažením vaječiny a malou oslavou Dne dětí. Celé letní období se neslo ve znamení tréninků a soutěží v požárním sportu. Jako předešlé roky jsme byli účastníky Beskydské ligy, kde jsme absolvovali 14 ligových soutěží počítaných do celkového hodnocení a nespočet dalších soutěží mimo ligu. Během našich pravidelných tréninků byl dán prostor i naší mládeži, kdy jsme je seznamovali s naší technikou a vše si mohli prakticky vyzkoušet. Dále byly objednány slavnostní uniformy především pro členy výboru SDH. Největší akcí roku byly oslavy výročí 100. let od založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Staré Hamry. Tato akce se nám povedla jak po stránce organizační, tak po stránce spokojenosti všech zúčastněných. Už teď se těšíme na další oslavy jubilea. V podzimních měsících jsme se účastnili slavnostního vyhodnocení Beskydské ligy v požárním sportu, které se konalo v Hukvaldech. Celkově jsme se umístili mezi silnou konkurencí na krásném 13. místě z 19 mužských družstev.Ve stejnou dobu si ostatní členové sboru a občané obce uVívali na povedeném zájezdu do vinného sklípku tentokrát v Lednici – Pod Křížkem ve vinařské podoblasti mikulovské. Dále do konce roku bylo uskutečněno několik schůzí výboru, kde se projednávala a schvalovala veškerá činnost a aktivity sboru dobrovolných hasičů.

Výjezdová jednotka

V kalendářním roce 2012 jednotka zasahovala u 33 událostí, ke kterým byla vyslána na žádost krajského operačního střediska.  Podle typu událostí se jednalo o 6 požáru, 6 dopravních nehod,13 technických pomocí, 2 plané poplachy a 6 ostatních pomocí. Největším a nesložitějším zásahem za posledních několik let byl lesní požár v oblasti Jamníku (Na Bani). Naše jednotka se skládá z 18 členů z toho 1 velitel jednotky, 3 velitelé družstev, 5 strojníků a hasiči. Na svou funkci jsou obsazováni po absolvování odborných výcviku: nositel dýchací techniky, hasič, zdravotník, velitel, strojník, pilař, ochrana obyvatelstva a civilní ochrana.Všichni členové se musí podrobovat pravidelné lékařské prohlídce a odbornému ročnímu výcviku. Během roku se jednotka poctivě připravovala a zvyšovala svou odbornou způsobilost. Březen byl ve znamení první pomoci, a proto jsme se společně s hasiči z Ostravice a Frýdlantu nad Ostravici školili na toto téma pod vedením lékaře ZZS. Dále v dubnu proběhlo společné cvičení Českého červeného kříže, JSDH Ostravice a JSDH Staré Hamry. Zde jednotky zasahovaly u simulovaného výbuchu s následným požárem. O letních prázdninách jsme již 4. rokem připravili několik akci pro letní tábory v obci Bílá, kdy jsme připravili ukázky techniky a vysvětlili základní problematiku a principy požární ochrany. Také v rámci oslav SDH byl simulován zásah na dopravní nehodu s vyproštěním zraněné osoby. Listopad pro nás znamenal výcvik v přírodě. Pod vedením lezce instruktora jsme absolvovali výcvik práce ve výšce a nad volnou hloubkou. S příchodem zimy jsme při příležitosti zahájení lyžařské sezony Ski Bílá provedli ukázky zásahu na dopravní nehodu a požár osobního vozidla. 

 Tímto bych chtěl poděkovat všem členům jednotky i sboru za jejich obětavost a ochotu při této dobrovolné činnosti.